HVORFOR MOBILE LØSNINGER?

Fjern all usikkerhet knyttet til hvordan bekymringsmeldinger skal logges, hvilke hendelser som skal meldes eller om du har tilgang til siste versjon av en kontrakt. Våre apper forenkler måten du utnytter informasjon og teknologi på. Uansett hvem du er og hvor du befinner deg. Vi gjør det enkelt og tilbyr våre kunder en betalingsløsning som bygger på samme forretningsmodell som strømme-tjenestene Spotify og Netflix – delingsøkonomi i praksis. Det betyr at det ikke er oppstarts- eller utviklingskostnader knyttet til våre apper.
 

RUH

REGISTRER UØNSKEDE HENDELSERSHOWCASE

ADMINISTRERING, DISTRIBUSJON OG VISUELL FREMSTILLING AV FILER 

Vi utvikler produktene våre i samarbeid med ledende aktører.


Franzefoss bruker RUH-appen

I Franzefoss har vi alltid hatt, og har fokus på HMS og kvalitetsarbeid, fordi vi vet at det lønner seg i lengden. Ved hjelp av RUH-appen til New by Sigma, gjør vi rapporteringsjobben enklere og tilgjengelig ut på mobilen til hver enkelt ansatt.

Å registrere hendelser straks det skjer, og med funksjonalitet til å legge ved bilde gjør registreringen genial.

Håpet er å få øket antall rapporterte hendelser så vi kan treffe flere og bedre tiltak/beslutninger innen Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet.

Knut Li
– Kvalitetssjef 

Sigma har vært veldig behjelpelige med implementering og opplæring i utrullingsfasen.


BESØKSADRESSE
Biskop Gunnerus gate 14, 12. etg

VI LAGER MOBILE APPER BASERT PÅ BRUKERENS PREMISSER.
VÅRT MÅL ER Å FORENKLE MÅTEN DU UTNYTTER TEKNOLOGI OG INFORMASJON.
VI UTVIKLER UAVHENGIG AV BAKSYSTEMER OG PLATTFORM.

SEND OSS GJERNE EN MELDING.

NAVN (påkrevd)

E-POST (påkrevd)

EMNE

DIN MELDING

VI UTVIKLER APPER

designet for å effektivisere bransjer og mobilisere ansatte

designet for brukere